VEŘOVOPEN 27. 5. 2011

Po dlouhé době se na orelské půdě udál turnaj ve stolním tenise pod taktovkou Lukáše Urbanovského. Účast nebyla příliš velká, ale důležité, že nadšenci pro ping – pong došli. Na třech stolech hrál pan Kocián, Tom Janda, Peťa Cibulec, pan Mokroš a ??? a Lukáš Urbanovský. Těšíme se na další ping – pongové události.