STÁNEK NA VEŘOVSKÉM JARMARKU 8. 12. 2012

Prostředky na platbu sportovních aktivit Orla a chod je potřeba neustále shánět. A že jsou cesty velice pestré, můžete sledovat například na Veřovském jarmarku, kde měl Orel zamluvený svůj stánek a prodejem dobrot na zahřátí (bramboráčků a svařáku) přibylo na konto orelské kasy něco málo přes 2000 Kč. Děkujeme všem, kteří se rozhodli dobrovolně v -14 °C mrznout.

Našlo se i několik zpěváčků, kteří zazpívali a přednesli sérii koled a básniček.