SETKÁNÍ SCHOL DĚKANÁTU NOVÝ JIČÍN A BÍLOVEC 9. 3. 2013

Krásná hudební událost, pozitivní atmosféra, výměna zkušeností…To jsou synonyma Setkání schol děkanátu Nový Jičín a Bílovec, které hostil od sobotního rána 9. března náš farní kostel ve Veřovicích.

Přihlásilo se DESET SCHOL (dvě scholy z Nového Jičína, dětská schola ze Štramberka, Queentet ze Studénky, Scholissimo z Lubiny, Kunínek z Kunína, mezifarnostní schola z Bílovce, schola z Kopřivnice, Jeseník nad Odrou a okolí a domácí scholka z Veřovic). Na jednom místě tedy rázem bylo 150 zpěváků.

Dopoledne se zvučilo a „workshopovalo“ (pro zpěváčky bylo připraveno 9 workshopů, kde mohli trávit čas, a to například tvořivý workshop, sebeobrana, zdobení perníčků atd.) a od půl třetí se prostory kostela zaplnily libími tóny zpěvu, kytar, kláves, fléten, bubínků i houslí.

Podpořit přišli jak místní tak přespolní a cenu publika si odnesla domací scholka. Na vše dohlížela odborným okem porota, s kterou bylo možno konzultovat a ta udělila cenu poroty Velké schole z Nového Jičína.

Byl to krásný zážitek, který věříme, že si získá tradici a setkávat a inspirovat se budeme i za rok.

Velice všem děkujeme za podporu organizátorskou a diváckou!