MISIJNÍ VÝSTAVA K MISIJNÍ NEDĚLI 23. 10. 2011

Misie, misijní neděle, misijní výstava, misijní koláčky…všechny tyto věci patří k třetí říjnové neděli, tedy letos 23. 10. 2011, která se po celém světě slaví jako misijní neděle. Po nedělní bohoslužbě byla možnost zakoupit za dobrovolný příspěvek misijní koláčky nebo misijní kalendář. Letošní program byl doplněn v Orlovně o výstavu velkoformátových fotografií na téma Uganda – trpící perla Afriky a byl promítnut stejnojmenný film. Tyto aktivity mají přiblížit těžký život těch nejchudších a nabídnout tak možnost přispět jakýmkoliv způsobem těm nejpotřebnějším. Při letošní neděli se vybralo prodejem koláčků, kalendářů a na výstavě dohromady 9 067 Kč.