Minisoustředění Scholičky 28.-29.5.2010

Nejen prací je člověk živ, ve stejný čas probíhalo v orlovně také soustředění Schólky před blížící se vystupováním na celostátní přehlídce duchovní hudby – Cantate v Luhačovicích.
Pilně se trénoval zpěv, zazpívali jsme také na páteční mši svaté, opékaly se špěkáčky, hrály se aktivity a přes sobotní dopoledne si každý zpěváček vyrobil své vlastní tričko s notičkami.