CANTATE 4. 6. 2011

Této pěvecké události jsme se letos účastnili již podruhé, proto byl vidět velký pokrok v „sebevědomí“ a „zkušenosti“ zpěváčků a zpěvaček. Opět byly nacvičeny tři písničky, které porota vybrala a zařadila do vystoupení. Byly to: ….
Pro zpěváčky i doprovod byl objednán vynikající oběd –
Podporu vystupujícím dělal obecenstvo, ve kterém se nacházeli i rodiče nebo známí zpěváčků. Vystoupení bylo doplněno příčnou a altovou flétnou. Myslím, že to byl obrovský posun oproti minulému roku, i porota, výkon hodnotila velice kladně. Snad to bude pro scholku motivací pro další rok přehlídky.